Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Stagiaires

 • Onze school is stageschool voor studenten van de pabo en spw (sociaal pedagogisch werk) en orthopedagogiek.
De stagiaires worden in de groepen of bij het bewegingsonderwijs geplaatst. De (vak)leraar of de onderwijsondersteuner blijft altijd eindverantwoordelijk voor de taken die stagiaires uitvoeren.

team

:

Help (nieuw venster)