Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Overig personeel

Praktijkondersteuner beeldend vormen

Deze praktijkondersteuner geeft lessen bij praktijkvak handvaardigheid.

Praktijkondersteuner/kok

Dit teamlid verzorgt de kooklessen en  is verantwoordelijk voor keuken, catering en restaurant.

Logopedist

Onze schoollogopediste geeft spraak-/taalles zowel individueel als in kleine groepen en richt zich op andere communicatievormen (zoals gebaren en spraakcomputer).

Orthopedagoog

De orthopedagoog is betrokken bij het toelatingsonderzoek van nieuwe leerlingen en volgt door herhalingsonderzoeken de ontwikkeling van leerlingen vanaf het moment dat ze op onze school zijn aangenomen. Wanneer de ontwikkeling van een kind stagneert, stelt de orthopedagoog in samenwerking met de teamleider en/of klassenleiding een handelingsplan op om de ontwikkeling weer te stimuleren.

Trajectbegeleider

De werkzaamheden bestaan uit het opbouwen en onderhouden van een netwerk van instanties voor de stages voor onze leerlingen.

Stagebegeleiders

Zij ondersteunen de leerling op de interne en externe stageplaatsen en koppelen leerpunten en ervaringen terug naar de klassenleiding.

Medewerker administratie

Deze medewerker verzorgt alle administratieve werkzaamheden.

Conciërge

De conciërge is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in het schoolgebouw. Hij draagt zorg voor de inventaris en de huishoudelijke dienst en verricht een aantal onderwijsondersteunende taken.

Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker begeleidt ouders met de woon- en leefsituatie van hun kind en is lid van de Commissie voor de Begeleiding. Daarnaast heeft zij een ondersteunende taak voor ouders in relatie tot het hebben en opvoeden van een kind met een beperking. Ook is zij betrokken bij het plaatsen van schoolverlaters.

Jeugdarts

De jeugdarts verricht medisch onderzoek en is lid van de Commissie voor de Begeleiding.

Systeembeheerder

De systeembeheerder van de Onderwijsspecialisten ondersteunt de ICT-coördinator met als belangrijkste taak: het juist inzetten en verzorgen van hard- en software.

team

:

Help (nieuw venster)