Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

De School

 • De Ziep is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren van 12 tot 20 jaar. De leerlingen hebben een verstandelijke of meervoudige beperking en zijn aangewezen op speciale begeleiding en speciale leermethoden. We bieden de uitstroomprofielen dagbesteding en arbeid.
Afstemming tussen leerling, ouders, (stage)bedrijven en school vinden we heel belangrijk. Samen met u bereiden we uw zoon of dochter voor op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij op het gebied van werk, wonen, vrije tijd en burgerschap. We hebben elkaar nodig om er een succes van te maken. Een goede school maak je samen.

Schoolklimaat

Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. De Ziep gaat uit van de talenten van de leerling. We benaderen onze leerlingen vanuit een positieve houding en investeren in persoonlijk contact. De leerling staat op onze school centraal. Respect staat hoog in het vaandel: we laten de ander in zijn waarde. De school is voor leerlingen een plek waar ze kunnen leren en zich verder kunnen ontwikkelen. Er is ruimte om jezelf te zijn.
 
De Ziep is een school waar ouders en team elkaar stimuleren en motiveren om de individuele mogelijkheden van het kind te benutten.
 
Wij staan open voor elke vorm van opbouwende kritiek. Als school houden we rekening met de wensen van de ouders, maar zijn ook eerlijk als we niet aan deze wensen kunnen voldoen.

De School

:

Help (nieuw venster)