Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Huisvesting

Het gebouw

Het gebouw is een inspirerende vertaling van onze onderwijsvisie en ambitie. In onze nieuwe school versterkt het sfeervolle interieur en de inrichting de open leeromgeving. Door de openheid in de school zien leerlingen elkaar aan het werk. Daardoor krijgen zij meer inzicht in theorie, praktijkvakken, stages en uitstroommogelijkheden. Elke bouw heeft een thuisbasis met leslokalen en (open) ruimtes voor praktijklessen. Het hart van het gebouw is het restaurant met een keuken voor catering. Het restaurant kunnen we met de naastgelegen gymzaal combineren, voor grote bijeenkomsten en festiviteiten.

Thuisbasis

De thuisbasis is een plek in het gebouw waar de leerlingen de dag samen beginnen en afsluiten. Alle leerlingen beginnen de dag bij hun mentor of klassenassistent. Daar nemen ze de bijzonderheden en het rooster van die dag door. Aan het einde van de dag komen de leerlingen weer bij elkaar om de dag af te sluiten. In de onderbouw is het onderwijs meer groepsgericht. De leerlingen kunnen op deze manier wennen en worden in een rustig tempo voorbereid op de wisselingen in de roosters in de midden- en bovenbouw.

Schoolgrootte en ligging

Ons onderwijs is ingedeeld volgens twee uitstroomprofielen: dagbesteding en arbeid. Daarbinnen zijn de groepen ingedeeld op leerroute. Leerlingen krijgen onderwijs in relatief kleine groepen van ongeveer twaalf tot zestien leerlingen.
Onze school ligt midden in een wijk en heeft het karakter van een streekschool. Het gebied waar onze leerlingen wonen, loopt van Westervoort, Zevenaar, Rijnwaarden, Doetinchem, Bronkhorst en IJsselstreek tot Doesburg en Dieren. Het team bestaat uit 50 medewerkers.

De buurt

Ook de buurt heet De Ziep. Omdat wij als school midden in de samenleving staan, kan de buurt in onze school gebruik maken van het internetcafé, de gymzaal, het restaurant. De vergaderruimtes zijn ook te gebruiken voor verenigingen en besturen. Onze leerlingen maken en serveren graag uw lunch. Het buitengebied heeft een Cruijff Court, een chillzone, schommels en een sfeertuin.

Elver

We werken samen met Elver. Hierdoor kunnen leerlingen met een complexe of intensieve zorgbehoefte en cliënten van Elver met een onderwijsbehoefte, onderwijs volgen én dagbesteding krijgen. Daarbij gebruiken we de onderwijsfaciliteiten van De Ziep en de dagbestedingsruimte van Elver. De jongeren worden begeleid door personeel van De Ziep én van Elver.

De School

:

Help (nieuw venster)