Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vergaderingen

Ongeveer zes keer per jaar vindt een MR-vergadering plaats. De directeur woont op verzoek een deel van de vergaderingen bij. Bij deze bijeenkomsten wordt er gesproken over zaken die De Ziep aangaan.
 
Zoals bijvoorbeeld:
- ontwikkelingen in het beleid van de school;
- de inhoud van de schoolgids;
- de formatie van leerkrachten en de begroting;
- de vakantieregeling en planning van studiedagen van leerkrachten.
 
Elk jaar aan het begin van het schooljaar maakt de MR een planning van de onderwerpen die op de MR-agenda komen te staan. Sommige onderwerpen, zoals de formatie en de schoolgids zijn wettelijk verplicht maar daarnaast kan de MR zelf ook onderwerpen aan de orde stellen. Door de publicatie van de notulen op de website wordt verslag gedaan van deze vergaderingen.
 
 

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)