Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Samenstelling

Personeelsgeleding

 • Chris van Lieshout
 • Madelon Ellenkamp (secretaris)

Oudergeleding

 • Yasmine Ünal
 • Marty Kampes
 

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)