Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

 • De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt gevormd door een vertegenwoordiging van medewerkers en ouders van alle 21 scholen binnen (het bestuur van) De Onderwijsspecialisten.

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)