Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerklimaatonderzoek bij De Ziep

 • Dr. G.H.P. van der Helm en drs. K. Putman Hogeschool Leiden en De Onderwijsspecialisten
Leerklimaatonderzoek.
 
In het najaar van 2017 is het eerste leer- en werkklimaatonderzoek geweest bij school De Ziep. De leerlingen hebben een vragenlijst ingevuld over hoe ze het in de klas vinden, bijvoorbeeld of ze zich veilig voelen en vinden of ze genoeg leren voor hun toekomst. Sommige leerlingen hebben een lange vragenlijst ingevuld, sommige leerlingen een korte. In sommige klassen heeft een medewerker van de school de groepsleiding tijdens de les geobserveerd. De vragenlijsten zijn volledig anoniem verwerkt wat betekent dat er geen namen van leerlingen zijn gebruikt.
 
Er zijn bijna 150 vragenlijsten ingevuld door de leerlingen. De resultaten daarvan zijn vergeleken met een referentiegroep. De referentiegroep bestaat uit een grote groep leerlingen (1303) die in 2016 dezelfde vragenlijst hebben ingevuld. Deze leerlingen zitten allemaal op het speciaal onderwijs.
 
Uit de resultaten blijkt dat er een positief leerklimaat is op De Ziep. De leerlingen vinden dat ze veel hulp krijgen van groepsleiding en dat ze bij hen terecht kunnen met problemen. Ook vinden ze dat er weinig wordt gepest of gescholden in de klas. Ze kunnen goed aan hun schoolwerk zitten, hoewel ze soms vinden dat er te vaak lawaai gemaakt wordt in de klas. Ook over de groei op school zijn de leerlingen positief; zij vinden wat ze leren op school nuttig voor hun toekomst.
 
De leerlingen vinden de regels in de klas duidelijk en eerlijk. Ook vinden ze dat groepsleiding respect voor hen heeft en dat de leerlingen respect hebben voor elkaar. Over de veiligheid van zichzelf zijn de leerlingen iets positiever dan over de veiligheid van andere leerlingen.
 
In de vragenlijst wordt gevraagd om rapportcijfers te geven aan de elementen van het leerklimaat. Alle elementen krijgen een acht of hoger. De leerlingen zijn met name positief over de veiligheid op school (8,5 en 8,7), hoe de klas eruit ziet (8,2 en 8,7) en de hulp die zij krijgen van groepsleiding (8,4 en 8,6).
De resultaten zijn tijdens een studiedag gepresenteerd aan de teamleden. Het onderzoek zal nog een keer worden gedaan in het voorjaar van 2018.
 
Heeft u vragen over dit onderzoek dan kunt u altijd een mail sturen naar Karin Putman (putman.k@hsleiden.nl) of aan de mentor van uw zoon/dochter.

nieuws

:

Help (nieuw venster)